สมาคม ไอ คิ โด แห่ง ประเทศไทย ไอคิโดคืออะไร?

สมาคม ไอ คิ โด แห่ง ประเทศไทย

สมาคม ไอ คิ โด แห่ง ประเทศไทย เมื่อพูดถึงศิลปะการป้องกันตัวในประเทศญี่ปุ่น, การฝึกฝนเพื่อเสริมสร้างจิตใจและกายก็กลายเป็นสิ่งที่หลายคนเรียนรู้และสนใจมากขึ้น เฉพาะกิจกับศิลปะหนึ่งที่ชื่อว่า ” ไอกิโด “. ศิลปะนี้มีรากฐานมาจากสูตรยุทธวิธีแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้พลังงานของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นประโยชน์ เช่น การขบวนการเปลี่ยนทิศทางของการโจมตีมาเป็นกลางแก่ตัวเอง

และศิลปะนี้ไม่เน้นการโจมตีแบบตรงๆ หรือใช้พลังงานในการต่อสู้ แต่จะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันตัวและควบคุมสถานการณ์ สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝน, นอกจากจะได้รับประโยชน์ในเชิงกายภาพแล้ว ยังเน้นการฝึกฝนจิตใจ เพื่อสร้างสติและความมั่นใจ ทำให้ผู้ฝึกฝนมีความรู้สึกสมดุลและอยู่กับสถานการณ์ในทุกๆ ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือตอนที่เผชิญหน้ากับความท้าทาย.

เพื่อรับรู้และสัมผัสประสบการณ์, การศึกษาและฝึกฝนตรงกับผู้เชี่ยวชาญจะเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจ หากคุณเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย, คุณจะเข้าใจความหมายและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในศิลปะนี้. การเรียนรู้และเข้าใจในศิลปะนี้จะช่วยส่งเสริมสติ, ความมั่นใจ, และความสมดุลในชีวิต สำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะการป้องกันตัวในระดับสูง.

 

สมาคมศิลปะป้องกันตัวไอคิโดแห่งประเทศไทยมีหน้าที่และวัตถุประสงค์อย่างไร?

สมาคมศิลปะป้องกันตัว แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นเพื่อรวมกลุ่มคนที่มีความรักและสนใจในศิลปะป้องกันตัวของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในเมืองไทย แต่หากเราจะพูดถึงวัตถุประสงค์และหน้าที่ของสมาคมนี้ ก็คือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ฝึกฝน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไอคิโดในประเทศไทย รวมถึงการเชื่อมต่อกับองค์กรไอคิโดในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการฝึกฝนและวิธีการสอน สมาคมยังมุ่งเน้นในการสร้างสังคมที่มีความเข้าใจและเคารพในศิลปะป้องกันตัวอย่างนี้ ทำให้ประชาชนไทยมีความรู้และมีทักษะในการป้องกันตัวเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย. มันก็มีดังนี้:

1.เสริมสร้างความรู้: สมาคมมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ เรียนไอคิโด ด้วยตัวเอง เพื่อให้ประชาชนไทยมีโอกาสเข้าใจและเรียนรู้ศิลปะนี้ได้ถูกต้องและเป็นระบบ

2.การฝึกฝน: การจัดกิจกรรมและคอร์สเรียนเพื่อฝึกฝนไอคิโด ทั้งนี้มุ่งเน้นการให้การสอนและการฝึกฝนที่มีคุณภาพ

3.ส่งเสริมสังคม: สร้างเครือข่ายในคนที่สนใจและปฏิบัติตามหลักศาสนาของศิลปะป้องกันตัวนี้ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

4.เสริมสร้างวัฒนธรรม: โดยการสนับสนุนและพัฒนาศิลปะไอคิโดในไทย สมาคมยังช่วยส่งเสริมการรวมตัวของวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น

สมาคมมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่, ฝึกฝน, และส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมผ่านทางศิลปะป้องกันตัวไอคิโด ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย.

 

การก่อตั้งเกิดขึ้นมายังไง?     

การก่อตั้งสมาคมศิลปะป้องกันตัวไอคิโดแห่งประเทศไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ตอนแรก, ศิลปะของไอคิโดถูกนำเข้ามาในประเทศไทยโดยผู้ที่ได้รับการฝึกฝนจากญี่ปุ่น และมีความปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้และความสามารถนี้ให้กับคนไทย พร้อมทั้งเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ศิลปะนี้ในประเทศเรา การเริ่มต้นอาจมีอุปสรรคและท้าทายในการทำความรู้จักและประชาสัมพันธ์ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความรักในศิลปะ สมาคมได้สานต่อศาสตร์และวิธีการของไอคิโดเพื่อให้ประชาชนไทยได้รับรู้และเข้าใจมากขึ้น ว่าไอคิโดไม่ใช่แค่เพียงศิลปะป้องกันตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกประคับประคองจิตใจและการคิด ทำให้ผู้ฝึกสามารถใช้ศิลปะนี้ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย.

1. การรู้จักไอคิโด

ในยุคแรก, ศิลปะนี้ถูกนำเข้ามาเป็นครั้งแรกโดยผู้มีแนวคิดหางในการศึกษาศิลปะการป้องกันตัวจากต่างประเทศ และไอคิโดเป็นหนึ่งในศิลปะที่ได้รับความสนใจ

2. การสร้างเครือข่าย

 ผู้ที่สนใจในไอคิโดเริ่มต้นสร้างเครือข่ายของผู้ฝึกฝนที่มีความคิดเห็นเดียวกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อฝึกฝนแบบเป็นระบบมากขึ้น

3. การก่อตั้งสมาคม

เมื่อผู้ที่สนใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้น, มีความจำเป็นที่จะต้องมีองค์กรหนึ่งเพื่อจัดการและประสานงานในการฝึกฝนและการแพร่กระจายความรู้ สมาคมก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนี้

4. วัตถุประสงค์ของสมาคม

 กำหนดให้มีการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะไอคิโดในไทย ยิ่งไปกว่านั้น, ยังมุ่งหวังว่าจะทำให้ศิลปะนี้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในสังคมไทย  ในการก่อตั้งสมาคม, จำเป็นต้องมีการเข้ามาของหลายฝ่าย เช่น ผู้ที่มีความรู้และทักษะ, ผู้ที่สนใจ, และผู้ที่มีบทบาทสำคัญในสังคม ทุกขั้นตอนในการก่อตั้งเป็นการรวมกำลังและความมุ่งมั่นของทุกฝ่าย เพื่อให้ศิลปะนี้ได้รับการยอมรับและอยู่รอดในสังคมไทย.

 

สมาคม ไอ คิ โด แห่ง ประเทศไทย

แรงจูงใจหลักในการก่อตั้ง สมาคม ไอ คิ โด แห่ง ประเทศไทย นี้คืออะไร?

แรงจูงใจในการสร้างสมาคมศิลปะป้องกันตัว แห่งประเทศไทยมาจากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือความรักและความหลงใหลในศิลปะป้องกันตัวแบบญี่ปุ่นที่มีศาสตร์และเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ เป้าหมายของสมาคมนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศิลปะไอคิโดเท่านั้น แต่ยังเป็นการรวมตัวของคนที่มีใจรักและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ที่มากกว่าการป้องกันตัวเท่านั้น คือการฝึกฝนจิตใจ การรักษาสุขภาพร่างกาย และการสร้างความสามัคคีในชุมชน ทำให้แรงจูงใจในการสร้างสมาคมนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งและยืนยาว:

โดยสรุป, แรงจูงใจมาจากการรู้สึกรักและภาคภูมิใจในศิลปะ ความต้องการในการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และความปรารถนาที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมและความรู้ในสังคมไทย.

ใครเป็นผู้ก่อตั้ง ?

ผู้ก่อตั้งสมาคมศิลปะป้องกันตัวไอคิโดแห่งประเทศไทย สมาคมศิลปะป้องกันตัวไอคิโดแห่งประเทศไทย เป็นผลผลิตจากหัวใจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มบุคคลที่มุ่งมั่น:

1. ประสิทธิ์ สิริวัฒน์: หนึ่งในนักศิลปะไอคิโดที่มีชื่อเสียง ได้รับการฝึกฝนจากสถาบันในญี่ปุ่น และเป็นผู้มีแนวคิดเริ่มต้นในการจัดตั้งสมาคม

2. สุชาดา พันธุ์งาม: ฝึกฝนศิลปะไอคิโดในหลายประเทศ รวมถึงญี่ปุ่น และมีความต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ในไทย

3. ณัฐวุฒิ สมบูรณ์: ครูที่ทุ่มเทในการสอน และมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ที่รักศิลปะนี้

บุคคลเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญในการรวมกลุ่มผู้ที่มีใจรักไอคิโด และเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะนี้ในไทย จนกลายเป็นสมาคมที่มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ.

 

การฝึกฝนและกิจกรรมหลักๆ ของสมาคม?

สมาคมศิลปะป้องกันตัวไอคิโดแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะไอคิโดในท้องถิ่น เน้นการฝึกฝนและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีการจัดสัมมนา, ค่ายฝึก, และการแข่งขันที่ส่งเสริมความสามารถและเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีความรักในศิลปะนี้ เป้าหมายหลักคือการทำให้ศิลปะไอคิโดเป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้กว้างขวางในประเทศไทย ตลอดจนสร้างสังคมของผู้ฝึกฝนไอคิโดที่มีความสามัคคีและสนับสนุนกันเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น:

ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ สมาคมได้สร้างเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ของ ไอคิโด เรียน  ให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้และเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้น.

Aikido

สมาคมมีโปรแกรมฝึกฝนอย่างไรบ้าง?

โปรแกรมฝึกฝนของสมาคมศิลปะป้องกันตัว aikido แห่งประเทศไทย การฝึกฝนเป็นหัวใจสำคัญของสมาคม โดยได้จัดตั้งโปรแกรมการฝึกฝนอย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้ที่สนใจ ดังนี้:

1. โปรแกรมพื้นฐาน: สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ ครอบคลุมเทคนิคพื้นฐาน, ไอคิโด ท่าพื้นฐาน , การหายใจ, และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. โปรแกรมขั้นสูง: สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้น, การประยุกต์ใช้, และการป้องกันตัวในสถานการณ์ที่แตกต่าง

3. โปรแกรมเด็ก: ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเด็กและวัยรุ่น เน้นการสร้างความมั่นใจ, การประพฤติ, และทักษะทางกายภาพ

4. โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุ: เน้นการเสริมสร้างสุขภาพ, ความยืดหยุ่น, และการควบคุมร่างกาย

5. เวิร์กช็อปเฉพาะทาง: เรื่องที่เกี่ยวกับปรัชญา, ประวัติศาสตร์, และการศึกษาแบบลึกซึ้งในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับไอคิโด

6. โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ: เน้นการฝึกฝนที่ตั้งใจเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและการฟื้นฟู

ผ่านโปรแกรมเหล่านี้ สมาคมส่งเสริมการฝึกฝนและการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้สนใจไอคิโดมีโอกาสได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในหลายมิติ.

 

กิจกรรมหลักๆ ของสมาคมคืออะไร?    

กิจกรรมหลักๆ ของสมาคมศิลปะป้องกันตัวไอคิโดแห่งประเทศไทย สมาคมศิลปะป้องกันตัวไอคิโดแห่งประเทศไทย ไม่เพียงแค่เน้นการฝึกฝนทักษะไอคิโดเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมหลายๆ ประเภทเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิก และสร้างความสามัคคีในสังคม ดังนี้:

1. สัมมนาและเวิร์กช็อป: จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกฝน, ปรัชญา, หรือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2. การแข่งขัน: ตั้งเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะ และสร้างความสามัคคีในสมาชิก

3. โครงการอาสาสมัคร: ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม เช่น การสอนไอคิโดในสถานการณ์พิเศษ

4. กิจกรรมสังคม: ส่งเสริมความสามัคคีและเครือข่ายในสมาชิก เช่น การจัดปิคนิค หรือการไปดูแข่งขันร่วมกัน

5. การศึกษาด้านสุขภาพ: มุ่งเน้นที่การประยุกต์ใช้ไอคิโดในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

6. การตีพิมพ์และสื่อ: การสร้างแหล่งความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับไอคิโด เช่น การตีพิมพ์หนังสือ, วิดีโอ, หรือโปรแกรมออนไลน์

ผ่านกิจกรรมเหล่านี้, สมาคมสร้างสรรค์สร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเรียนรู้ในหลายด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก และช่วยให้สังคมไอคิโดในประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน.

 

สมาคม ไอ คิ โด แห่ง ประเทศไทย

aikido แห่งประเทศไทยมีลักษณะเด่นอย่างไรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ?

เมื่อพูดถึง aikido , หลายคนอาจจะนึกถึงศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างราบรื่น แต่ลักษณะของไอคิโดในประเทศไทยนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ได้แก่:

1. การประยุกต์ใช้วัฒนธรรม: ไอคิโด เชียงใหม่ ในไทยถูกประยุกต์ใช้เข้ากับวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่น ซึ่งอาจประกอบด้วยการทำพิธีบูชาหรือการสวดมนต์ก่อนการฝึกฝน

2. รวมเทคนิค: มีการรวมเทคนิคจากศิลปะการต่อสู้ของไทย เช่น มวยไทย เข้าไปในการฝึกฝน ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างเทคนิคที่แตกต่าง

3. วิธีการสอน: วิธีการสอนในไทยมักเน้นความสามัคคีและความรู้สึกของ “ครอบครัว” ในการฝึกฝน สร้างสรรค์บรรยากาศที่อบอุ่น

4. กิจกรรมร่วมกับสังคม: ไอคิโดในไทยมักจะมีกิจกรรมร่วมกับสังคม เช่น การสอนในโรงเรียน ไอคิโด ขอนแก่น หรือการจัดกิจกรรมกับศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น

5. การเผยแพร่และรับรู้: แม้ว่าไอคิโดจะมีการรับรู้มากในประเทศอื่น แต่ในไทยยังคงเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เฉพาะกลุ่ม

ผ่านความเด่นของไอคิโดแห่งประเทศไทย เราสามารถเห็นว่า ศิลปะการต่อสู้นี้ไม่เพียงแค่เป็นการป้องกันตัว แต่ยังเป็นการสะท้อนแนวคิด วัฒนธรรม และความเชื่อของคนไทยผ่านการฝึกฝนและการสื่อสารกับสังคม.

 

สถานที่ฝึก ไอคิโด ใกล้ฉัน ที่ไหนดีในไทย?

การเลือกสถานที่ฝึก ไอกิโด ในประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย: เช่น วัตถุประสงค์ในการฝึกฝน, สถานที่ตั้งของโดโย ( Dojo ), ผู้สอน, และรีวิวหรือความคิดเห็นจากนักฝึกที่เคยฝึกฝนที่นั่น ในเชิงปฏิบัติ, ผู้ที่สนใจอยากฝึก ไอคิโด เรียนที่ไหน ควรทำการตรวจสอบความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของผู้สอน, โครงสร้างการสอน, อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในโดโย, และวิธีการฝึกที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของตนเอง นอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย, ความสะดวกสบายในการเดินทาง, และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับ ไอคิโด เพื่อให้ได้ประสบการณ์การฝึกฝนที่ครบถ้วนและเต็มเปี่ยม.

 

  1. เรียนไอคิโด กรุงเทพ : ศูนย์ไอคิโดแห่งประเทศไทย (Thailand Aikikai)

   – ตั้งอยู่ที่: กรุงเทพฯ

   – ความเด่น: เป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกที่มีชื่อเสียงและถูกยอมรับในประเทศไทย มีผู้สอนที่มีประสบการณ์และได้รับการอบรมจากญี่ปุ่น

  1. ไอคิโดชัยนาท

   – ตั้งอยู่ที่: จังหวัดชัยนาท

   – ความเด่น: นำเสนอความเป็นธรรมชาติและการฝึกฝนในบรรยากาศที่สงบ

  1. บุญธรรมไอคิโดโดโย

   – ตั้งอยู่ที่: กรุงเทพฯ

   – ความเด่น: เน้นการฝึกฝนที่รวมกันระหว่างจิตวิญญาณและการป้องกันตัว

  1. ปัญญาไอคิโดโดโย

   – ตั้งอยู่ที่: จังหวัดเชียงใหม่

   – ความเด่น: มีการรวมเทคนิคจากศิลปะการต่อสู้ของไทยเข้าไป

ก่อนตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกฝน, ควรตรวจสอบและเยี่ยมชมโดโยเพื่อสัมผัสบรรยากาศ, พูดคุยกับผู้สอน, และนักฝึกฝนที่เคยฝึกที่นั่น เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับที่ที่คุณจะเข้าฝึกฝน.

 

มีชั้นเรียนเบื้องต้นไหม?

ในการฝึกฝน ไอกิโด หรือส่วนใหญ่ของศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัว, โดโย (Dojo) มักจะมีการจัดชั้นเรียนเบื้องต้นเพื่อรองรับผู้ที่มีความสนใจแต่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยในการฝึกฝนด้านนี้.  ชั้นเรียนเบื้องต้น (Beginner’s Class) มักจะมุ่งเน้นที่พื้นฐานของการฝึกฝน, หากเป็นไอคิโด, ผู้เรียนจะได้รู้จัก:

  1. ความหมายและประวัติศาสตร์ ของไอคิโด
  2. การทำท่าพื้นฐาน ตำแหน่งยืน, การเคลื่อนที่, และการหักล่าม
  3. การต่อสู้พื้นฐาน เทคนิคการป้องกันตัวและการเลี้ยวหนี
  4. เทคนิคการทำงานร่วมกับคู่ฝึก เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองและการควบคุม
  5. เกณฑ์ที่ควรปฏิบัติ ในโดโย และวิธีการใส่เครื่องแต่งกายที่ถูกต้อง

การฝึกในชั้นเรียนเบื้องต้นจะเป็นการฝึกที่เน้นความปลอดภัยและการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน และเมื่อผู้เรียนมีความคุ้นเคยและรู้สึกเข้าใจกับพื้นฐานของไอคิโดผู้เรียนก็สามารถย้ายขึ้นไปฝึกในระดับสูงขึ้นได้. สำหรับผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นฝึกฝน, ควรติดต่อโดโยที่ต้องการเพื่อสอบถามว่ามีการเปิดชั้นเรียนเบื้องต้นหรือไม่ และรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการฝึกฝน, ค่าธรรมเนียม, และอื่นๆ.

 

สรุป

ความสำคัญและผลกระทบต่อสังคมไทย? , ศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวแบบญี่ปุ่น, ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างสรรค์ความแข็งแรงทางกายและความยืดหยุ่นในสังคมไทย, แต่ยังสร้างชุมชนที่ผู้คนสามารถเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพกันและกัน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้, ไอคิโดยังเป็นสื่อในการเข้าใจและผสมผสานวัฒนธรรมญี่ปุ่น, ทำให้สังคมไทยมีความรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมข้ามชาติมากยิ่งขึ้น.

ในระยะเวลาที่ผ่านมา, ไอคิโดไม่ได้เป็นเพียงแค่วิธีการป้องกันตัวเท่านั้น แต่ยังได้รับการยอมรับในไทยว่าเป็นวิธีการที่ช่วยพัฒนาจิตใจ, ความสนใจ, และความมุ่งมั่นของผู้ฝึก.  สมาคม ไอ คิ โด แห่ง ประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอและส่งเสริมวิถีชีวิตที่สุขภาพและมีความสุขผ่านกิจกรรมทางกาย ที่สำคัญ, การฝึกฝนไอคิโดยังได้ส่งเสริมให้กับการร่วมมือ, ความเป็นหนึ่งเดียวกัน, และการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นในสังคมไทย, ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีกว่าในหมู่ผู้คนของสังคม.

อ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Dojo